Wniosek sponsoringowy
Pełna nazwa wnioskodawcy
Adres kontaktowy
ul.
Nr budynku/lokalu
Kod pocztowy
Miejscowość
Osoba kontaktowa
Imię i nazwisko
telefon
Adres e-mail
Informacje o projekcie/wydarzeniu, którego dot. wniosek (z uwzględnieniem oferowanych tytułów i pakietów sponsorskich, szacunkowych odbiorców, przewidywanych patronatów medialnych oraz zaproszonych gości specjalnych)
Kategoria - cel przedsięwzięcia
Termin realizacji projektu/wydarzenia
Jeśli wydarzenie ma się odbyć w terminie krótszym niż 30 dni przed przedmiotową datą, wniosek nie będzie rozpatrywany.
Uzasadnienie dla wsparcia ww. inicjatywy
Oczekiwany wkład sponsorski od Grupy Energa
Planowane działania promocyjno-reklamowe
Dodaj załącznik w formacie pdf. Pozostałe formaty nie są akceptowane.
Administratorem danych osobowych przekazanych w formularzu jest Energa SA z siedzibą Al. Grunwaldzka 472, 80-309 Gdańsk. Zebrane dane przetwarzane będą w celu rozpatrzenia złożonego wniosku. Dane mogą zostać udostępnione innym spółkom Grupy Energa jeżeli będzie to niezbędne do realizacji ww. celu przetwarzania. Podanie danych jest dobrowolne aczkolwiek niezbędne do realizacji wskazanego celu. Ma Pan/Pani prawo wglądu do swoich danych oraz ich poprawiania.
Wyrażam zgodę na kontaktowanie się ze mną przez ENERGA SA w celu rozpatrzenia złożonego wniosku na podany przeze mnie numer telefonu i adres poczty elektronicznej.